Bổ nhiệm vị trí Giám Đốc TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG

Căn cứ vào kế hoạch quy hoạch nhân sự và xây dựng lộ trình phát triển sự nghiệp CBNV Cần Thơ Ford;

Căn cứ vào quá trình công tác, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực làm việc của Chị Lê Trần Mỹ Phương;

Phòng nhân sự Cần Thơ Ford công bố quyết định của Tổng Giám Đốc về việc bổ nhiệm Nhân Sự quản lý cấp trung như sau:

Chúc mừng Chị Lê Trần Mỹ Phương được bổ nhiệm vị trí Giám Đốc trải nghiệm khách hàng kể từ ngày 1/7/2022. Chúc Chị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với cương vị mới và đóng góp giá trị không ngừng vào sự phát triển chung của Cần Thơ Ford.

Trân trọng!