ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

 

Sáng ngày 25/06/2022 Công ty Cổ phần Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Sài Gòn Ô Tô Cần Thơ đã tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2022 tại Khách sạn Vinpearl Cần Thơ, với sự tham dự của các Quý cổ đông và Ban điều hành Công ty Cần Thơ Ford.

 

Đại diện Ông Lê Nguyễn Huy Tâm - Tổng Giám Đốc Công ty Cần Thơ Ford  báo cáo về kết quả kinh doanh năm 2021, từ đó đưa ra những định hướng cho chiến lược phát triển năm 2022.

 

Thông qua Đại hội đã bầu ra các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát mới nhiệm kỳ (2018 - 2023).

Đại diện Ban điều hành Cần Thơ Ford cũng dành những bó hoa tươi thắm thay cho lời cám ơn gửi đến các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ vừa qua đã có thời gian gắn bó và những đóng góp hết mình vì những thành tựu của Công ty hiện tại.

 

Cuối chương trình, với những chia sẻ và những ý kiến đóng góp từ các thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ mới Ban điều hành Cần Thơ Ford đã có những cam kết quyết liệt về các chỉ tiêu năm 2022. 

Mục tiêu chung “QUYẾT LIỆT - QUYẾT TÂM - ĐOÀN KẾT - PHÁT TRIỂN”

Cần Thơ ngày 25 tháng 06 năm 2022.